;

سرویس های تحلیلی

به چه میزان رقبای خود را می شناسید؟

 

رقبای شما تا چه میزان بازار خود را گسترش داده اند؟

 

چه ویژگی خاصی محصولات رقبا را منحصر بفرد کرده است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

واقع گرایانه ترین تقسیم بندی ممکن در بازار کدام است؟

 

مشتریان شما چه وجوه اشتراکی دارند؟ نقاط تمایز آنها کجاست؟

 

آیا مشتریان به شما وفادارند؟ تا چه حد؟


با توجه به داده های فروش گذشته، چه مدلی، فروش آینده شما را با تقریب خوبی پیش بینی می کند؟


بر اساس داده های پیشین، چه مسائلی بیشترین تأثیر را بر روند فروش شما می گذارند؟

 

 

 

 

 

 

(داده کاوی) Data Mining 

تکنیک داده کاوی با بررسی و تجزیه و تحلیل مقادیر عظیمی از داده ها به کشف الگوها و قوانین پنهان و معنی دار درون داده ها می پردازد. نرم افزارهای داده کاوی روابط و الگوهای موجود در اطلاعات خام را شناسایی و تجزیه و تحلیل می کنند. الگوهایی که شناسایی آنها بدون بهره گیری از تکنیک های پیشرفته مدل سازی آماری و ریاضی موجود در این نرم افزارها حتی برای متخصصین فروش و بازاریابی نیز امکان پذیر نیست. شناسایی الگوی رفتار خرید مشتریان، ارزیابی میزان وفاداری مشتریان و پیش بینی ریزش مشتریان از جمله سرویس های قابل ارائه این تکنیک است.

 

Customer Profiling

پروفایل مشتری راهی برای خلق تصویر از مشتریان است و می تواند کمک زیادی به تصمیمات مدیریتی مرتبط کند. مشتریان به گروه های مشابه براساس اهداف و ویژگی های مشترک تقسیم بندی می شوند و هر گروه دارای یک نماینده، همراه با عکس، اسم و توصیفی از گروه است. گروه کوچکی از مشتریان برای تصمیم گیری های کلیدی مورد استفاده قرار می گیرند.

 

Competitor Profiling

داشتن یک پروفایل دقیق از رقبا می تواند اولین قدم جهت شناخت بازار رقابتی باشد. شناخت رقبا، به روشن شدن بازار رقابت و درک پویایی رقابتی که موجب شکل گیری صنعت و پیاده سازی استراتژی های تدافعی و یا تهاجمی می شود کمک می کند. تهیه پروفایل های رقبا، برنامه ای موثر به منظور کسب موفقیت در رقابت و یا در جهت ارزیابی اطلاعات خود سازمان است.

 

Segmentation Modeling

جداسازی مشتریان براساس نوع استفاده، میزان وفاداری به یک محصول و تقسیم بندی رفتاری مشتریان انجام می گیرد. این نوع جداسازی می تواند در جهت بهبود استراتژی کلی سازمان و یا در مدل های پیش بینی پاسخ مشتریان به پیام های بازاریابی استفاده گردد.

 

 

Conjoint Analysis

تحلیل متقارن یک تکنیک شناخته شده تحقیقات بازاریابی است که به منظور تعیین ویژگی های یک محصول جدید و نحوه قیمت گذاری آن مورد استفاده دپارتمان فروش و بازاریابی قرار می گیرد.

 

Time Series-based Modeling

سری زمانی به مجموعه ای از مشاهدات کمی گفته می شود که در فواصل زمانی دلخواه و به صورت متوالی اندازه گیری می شود. تحلیل سری های زمانی با برازش مدل های آماری و ریاضی بر داده ها، رفتار داده ها را در آینده نزدیک پیش بینی می کند. این تحلیل ها در پیش بینی روند فروش، تقاضا، تغییرات سهم بازار و ... کاربرد دارند.

 

Regression-based Modeling

رگرسيون فن و تکنيکي آماري براي بررسي و مدل سازي ارتباط بين متغيرها است. هدف از رگرسیون کشف روابط خطی و غیرخطی میان داده ها و تاثیر متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته است. این تحلیل می تواند در پیش بینی رفتار طیف وسیعی از متغیرهای وابسته کارآمد باشد.
درخواست اطلاعات

طی دو روز کاری آینده، به شما پاسخ داده می شود
آیا به دنبال بهترین سرویس های بازاریابی هستید؟
;
<
تحقیقات کیفی بینش - محور

چه کسانی در حال حاضر محصولات یا سرویس های شما را می خرند؟

این خریداران چگونه زندگی می کنند؟

در حال حاضر زندگی این افراد بیشتر تحت تاثیر کدامین رویدادها یا الگوهای جامعه شناختی است؟ چه نیازهایی دارند؟

براساس کدام انگیزه های درونی اقدام به خرید می کنند یا از خرید سرباز می زنند؟

نیازهای پنهان یا پاسخ داده نشده این مشتریان کدام ها هستند؟ 

دلایل عدم خرید مشتریانی که محصولات رقبای شما را می خرند کدام ها هستند؟

ایجاد چه تغییراتی در محصولات شما می تواند با پاسخگویی بهتر به نیاز مشتریان، آنها را ترغیب به خرید کند؟

مهم ترین مزیتی که برند شما می تواند به مشتریان پیشنهاد دهد کدام است؟ چرا؟

بیشتر بدانید
مدل سازی مبتنی بر آمیخته بازاریابی

مدل سازی مبتنی بر آمیخته ی بازاریابی به دنبال کشف رابطه ی بین هزینه های بازاریابی و فروش در سطوح مختلف است. هر استراتژی بازاریابی هزینه مختص به خود را دارد. این هزینه ها با توجه به میزان فروش، ارزش ذاتی برند و وفاداری مشتریان، کارایی استراتژی بازاریابی را مشخص می کنـد. از طرفی استراتژی های بازاریابی جزئی از استراتژی و اهداف کلی سازمان است که می توان با رویکرد مالی مورد تحلیل قرار گیرد.

بیشتر بدانید
تحقیقات کمی

بازار محصولات و خدمات شما  چه مختصات و مشخصاتی دارد؟ 

خریداران  جدید محصول یا سرویس شما چه کسانی می توانند باشند؟

آیا سیاست های قیمت گذاری کنونی شما به اندازه کافی کارآمد هستند؟

شاخص های حساسیت / کشش پذیری قیمت محصول شما چه اعدادی هستند؟

مواردی همچون کیفیت، قیمت، اثربخشی و ... در فرآیند تصمیم گیری مشتری شما از چه درجه اهمیتی برخوردارند؟

در چند سال آینده چه کسانی به رقبای جدی شما بدل خواهند شد؟

مشتریان چه تصویری از برند شما در ذهن دارند؟

برند شما چه محصولات یا سرویس های جدیدی را می تواند به مشتریان عرضه کند؟ 

 

 

 

 

بیشتر بدانید
داده کاوی

داده کاوی  فرآیند تجزیه و تحلیل، طبقه بندی و استخراج اطلاعات معنی دار از بانک های اطلاعاتی عظیم با رویکرد شناسایی الگوها و روابط میان داده ها است. این روش توسط بسیاری از سازمان های فعال در صنعت سلامت برای تبدیل داده های خام به اطلاعات مفید مورد استفاده قرار می گیرد.

 

بیشتر بدانید
>
Fa En
;
Data Driven Marketing Agency
Transmute your marketing DNA
آژانــــس بازاریـــابـــی داده محــــور
جهشی تکاملی در دی ان ای بازاریابی شما
لطفا نام ، ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید تا مستقیما به صفحه هدیه بروید.
ارسال
;
<
>
;
برو بالا بعدی: صفحه اصلی قبلی: تحقیقات کمی